ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Betartjuk a személyes  adatok védelmének elveit.

Betartjuk a személyes adatok védelmének elveit.


Ezeket az adatvédelmi irányelveket (GDPR) az administrátor adja ki, azért, hogy Ön kellően informálva legyen arról, hogy milyen személyes adatait kezeli, milyen célból, meddig, kik férhetnek hozzá személyes adataihoz és milyen jogai vannak. Ez az adatvédelmi irányelv az administrátor által gyűjtött összes személyes adatra vonatkozik, függetlenül attól, hogy szerződéses viszony, jogi kötelezettség, jogos érdek vagy hozzájárulás teljesítése céljából gyűjtötték-e. 

1. Személyes adatkezelő

1.1 A személyes adatok kezelője a SYNKRONIZED s.r.o., cég, a Rumunská 14/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, székhellyel, Azonosító: 27168646, melyet belyegyeztek a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba. A C 101534 sz. (A továbbiakban: "rendszergazda" / "feldolgozó" / "vállalat") kijelenti, hogy az adminisztrátor által feldolgozott összes adat szigorúan bizalmas. Az adatkezelő a személyes adatok védelme terén a nemzeti és az uniós jogszabályokkal összhangban kezeli őket. 

A személyes adatkezelő elérhetőségei:
SYNKRONIZED s.r.o., Rumunská 27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
Telefon: +420 777 333 309; E-mail: shop@eva-s.eu

1.2 Az adminisztrátor összegyűjti, tárolja és felhasználja az Ön személyes adatait a 110/2019. a személyes adatok kezeléséről (a továbbiakban: "A személyes adatok feldolgozásáról szóló törvény"), ill. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR-rendelet). A továbbiakban meghatározzuk azokat az egyedi célokat, amelyekre az adatkezelő személyes adatokat dolgoz fel. 

1.3 Az administrátor ezeket a személyes adatokat a "www.eva-s.eu" weboldalán is gyűjti. 

2. Adatgyűjtés, feldolgozott adatok és a személyes adatok feldolgozásának céljai 

2.1 Amennyiben valami személytől beleegyezést kapunk a személyes adatok feldolgozásához, akkor ez az alábbi célok egyikére történt: 

 • az érintett személy termékeket vagy szolgáltatásokat rendelt a weboldalunkon vagy e-mailben;
 • az érintett személy feliratkozott hírlevelünkre;
 • az érintett személy a Watchdog funkciót kívánja használni - e-mailben értesítést küld, amint a készlet megváltozik;
 • az érintett személy kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül keresett fel minket;
 • az érintett személy a weboldalunkat használja.

2.2 Az adminisztrátor a következő személyes adatok kezelésére jogosult. Személyes adat, bármely természetes személyre vonatkozó információ, amelyet a SYNKRONIZED s.r.o. képes azonosítani. Ha bármilyen változás történik a személyes adataiban, kérjük, értesítsen minket.

2.3 Személyes adatnak számít leginkább (de nem kizárólag):

 • azonosító adatok, például: név és vezetéknév, vállalkozás neve, születési szám vagy születési dátum, azonosító szám, áfa-szám, állandó lakóhely címe, székhelyének vagy üzleti helyének címe, számlázási cím, banki adatok;
 • további adatok: mint például a cookies révén megszerzett információk, IP cím (hálózati azonosító) beleértve a böngésző típusát, az eszköz és az operációs rendszer, a weboldalak elérésének idejét és számát, valamint egyéb hasonló információkat.

2.4  A személyes adatok feldolgozásának céljai

 • A szerződés jogviszony teljesítése: az érintett személy és az adatkezelő közötti keletkezett kapcsolat megrendelés, regisztráció, megkötött szerződés és hasonló alapján;
 • Üzleti üzenetek küldése, valamint termékek és szolgáltatások felajánlása: üzleti ajánlatok küldése e-mailben, postai úton vagy telefonon. 
 • Számviteli és adózási célok: számviteli nyilvántartások a számviteli és adójogszabályok értelmében
 • Személyzeti, bérszámfejtési ág: munkaszerződések megkötése, bérszámfejtés, társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulékok a Munka Törvénykönyve, a 262/2006  törvény, az 582/1991. A társadalombiztosítás szervezéséről és végrehajtásáról, 48/1997. A nyilvános egészségbiztosításról és néhány kapcsolódó törvény módosításáról;
 • Statisztikai célok: a weboldal forgalmának névtelen meghatározása, továbbá oldalmegtekintések száma, a weboldalon töltött idő, a berendezés típusa, mely segítségével a weboldalra érkezett. Ezeket az adatokat a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása és az ügyfelek számára releváns tartalom ajánlása céljából gyűjtjük;
 • Hirdetésmegjelenítés: hirdetések megjelenítése a webhelyeken statisztikailag meghatározott vásárlói preferenciák alapján;
 • Jogos érdek: hatékony védekezés vita esetén. Jogos érdeknek számít adatok feldolgozása a csalás megelőzése érdekében (pl. Szerződés kockázatértékelése), közvetlen marketing (pl. Releváns szolgáltatások ajánlata a meglévő ügyfeleknek), személyes adatok továbbítása a vállalkozáscsoporton belül belső igazgatási célokra, a bűncselekmények bejelentése és a személyes adatok továbbítása az illetékes hatóságnak, a hálózat és az információk biztonsága. Ez a lista csak egy példa;
 • Egyéb jogi kötelezettségek teljesítése: információk átadása a bűnügyi hatóságoknak, információk átadása más állami hatóságoknak és hasonlók. 

3. Személyes adatok kezelése és feldolgozása

3.1 A személyes adatokat a kölcsönös jogi fellépésből eredő minden jog és kötelezettség biztosításához feltétlenül szükséges ideig kezeljük, legalábbis a megrendelések feldolgozásának, a kereskedelemnek, a szolgáltatási lehetőségeknek stb., Valamint arra az időszakra, amelyre az érintett személy hozzájárult az adatkezelőnek. Visszavonás esetén a személyes adatok hozzájárulása visszavonása előtti kezelésének jogszerűségét nem érinti. Ellenkező esetben a feldolgozás ideje abból a célból származik, amelyre a személyes adatokat feldolgozták, vagy a törvény határozza megouhlasu. 

3.2 Az alany személyes adatai az adminisztrátornál elektronikus formában, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon vannak. Az adminisztrátor jogosult bizonyos információk automatikus feldolgozására, például statisztikai információk készítésére a webhely forgalmáról.

3.3 Az ügyfelektől kapott összes személyes adatot kizárólag a vállalat belső szükségleteire használjuk fel. A szerződés vagy más kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak vagyunk továbbítani az Ön személyes adatait más személyeknek, például fuvarozóknak, fizetési intézményeknek, állami hatóságoknak, vagy a szerződés vagy kötelezettségeink teljesítésében részt vevő más személyeknek. 

3.4 A személyes adatok címzettjei személyek és feldolgozók is:

a) résztvevők termék szállításban / szolgáltatásnyújtásban / fizetés teljesítésében szerződés alapján 
- Szállítási szolgáltató Česká pošta s.p., székhelye Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
- Szállítási szolgáltató Zásilkovna s.r.o., székhelye Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
- Szállítási szolgáltató Uloženka s.r.o., székhelye Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4

b) e-shop üzemeltetési szolgáltatások és az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása

c) marketing szolgáltatások nyújtása
-  Facebook Ads  szolgáltató, Facebook Inc. üzemeltető, székhelye 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
- Google AdWords szolgáltató, Google Inc. üzemeltető, székhelye 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- Sklik szolgáltató, Seznam a.s. üzemeltető, székhelye Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5

d) kérdőívek küldésének biztosítása az ügyfelek elégedettségének megállapítása érdekében  
-  Heureka szolgáltató, Heureka Shopping s.r.o. üzemeltető, székhelye Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
- Zboží.cz szolgáltató, Seznam a.s. üzemeltető, székhelye Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5

3.5 Az adatkezelő személyes adatokat szándékozik továbbítani egy harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy egy nemzetközi szervezetbe. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban levelezési / cloud szolgáltatók. 

4. Az érintett személy jogai

4.1 Érintettként Önnek meg vannak határozva azok a jogai, amelyek az Ön számára a jogi szabályozásból erednek, és amelyeket bármikor gyakorolhat. Ezek a következők: 

4.1.1 személyes adatokhoz való hozzáférés joga, amely szerint joga van információt szerezni az adminisztrátortól arról, hogy az adminisztrátor feldolgozza-e az Ön személyes adatait. Az adminisztrátor köteles indokolatlan késedelem nélkül átadni Önnek ezeket az információkat. Az információk tartalmát a GDPR rendelet 15. cikkének rendelkezései határozzák meg. Az adminisztrátornak az információszolgáltatásért ésszerű fizetést kell hogy kérjen, amely nem haladja meg az információ szolgáltatásához szükséges költségeket. 

4.1.2 A személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének joga, vagy a feldolgozás korlátozása, amely szerint Önnek joga van a pontatlan vagy helytelen személyes adatok helyesbítésére. Ha a személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre azokat gyűjtötték, vagy azokat illegálisan kezelik, akkor joga van kérni azok törlését. Ha nem a személyes adatok törlését kívánja kérni, hanem csak ideiglenesen korlátozza azok kezelését, akkor kérhet feldolgozási korlátozást. 

4.1.3 A magyarázat kérésének joga, ha gyanítja, hogy az adatkezelő személyes adatainak kezelése ellentétes a jogszabályokkal;

4.1.4 Személyi Adatvédelmi Hivatalhoz fordulási jog, abban az esetben, hogy ha a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kétségei vannak;

4.1.5 Adathordozhatósághoz való jog, vagyis az érintett személyre vonatkozó és az adatkezelőnek átadott személyes adatok megszerzésének jogáról strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban. A GDPR 20. cikke; 

4.1.6. A tiltakozás joga tehát a személyes adatok olyan feldolgozása ellen, amelyeket közérdekből vagy közhatalom gyakorlása céljából, vagy az adatkezelő jogos érdekeinek védelme érdekében kezelnek. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül megszakítja az adatkezelést, hacsak nem bizonyítja, hogy az adatkezelésnek jogos érdeke / oka van, amely felülmúlja az érintett érdekét, jogait vagy szabadságait.

4.1.7 A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga, ha Ön megadta az adminisztrátor hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez.

5. A személyes adatok biztonságának feltételei

5.1 Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő műszaki és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.

5.2 Az adminisztrátor műszaki intézkedéseket tett meg az adattárak és a személyes adattárak papír formában történő biztosítása érdekében, különös tekintettel a fizikai dokumentumok biztonságára, az adattárak műszaki biztonságára, a titkosításra, a víruskereső programokra, a biztonsági mentésekre és egyebekre. 

5.3 Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz. 

Cookies fájlokat is használunk

6. Cookies fájlok

6.1 Az elektronikus hírközlésről szóló 127/2005. Sz. törvény 89. szakaszának rendelkezéseivel összhangban tájékoztatjuk Önt, hogy ezek a webhelyek cookies fájlokat használnak tevékenységeikhez, vagyis hogy mi kezeljük a cookies fájlokat, beleértve a tartós cookies fájlokat is.

6.2 A cookies rövid szöveges fájlok, melyeket a weboldal az Ön böngészőjének küld el. Ez lehetővé teszi a webhely számára, hogy információkat rögzítsen a látogatásáról, például a kiválasztott nyelvet, a böngésző beállításait és a preferenciáit. A webhely következő látogatása könnyebb és kellemesebb lehet az Ön számára. A cookies fájlok azért fontosak, mert nélkülük sokkal nehezebb lenne internetezni. A cookies fájlok hatékonyabbá teszik a felhasználói élményt, és az egyes felhasználók megkülönböztetését is szolgálják, lehetővé teszik a weboldalunk jobb használatát és annak tartalmát az Ön igényeihez igazítják. Cookies fájlokat a világ szinte minden weboldala használ.

6. 3 A weboldalon az adminisztrátor relációs (azaz ideiglenes) cookies fájlokat használhat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön egyedi tevékenységeit összekapcsoljuk a weboldalunk böngészése közben. A böngésző ablakának megnyitásakor ezek a fájlok aktiválódnak és inaktiválódnak, amikor bezárja a böngészőablakot. A relációs cookies fájlok ideiglenesek, és ezek a fájlok a böngésző bezárásakor törlődnek. Ezenkívül a webhely rendszergazdája állandó cookies fájlokat használhat, hogy segítsen nekünk azonosítani a számítógépét, ha újra felkeresi weboldalunkat. A tartós cookies fájlok további előnye, hogy lehetővé teszik számunkra, hogy weboldalunkat az Ön igényeihez igazítsuk. 

6.4 A weboldal által használt cookies fájlok következők: 

1. első oldal cookies fájlok – ezek a cookies fájlok a weboldalunk domainjéhez vannak rendelve; ezek szükséges cookie-k és teljesítmény-cookie-k, lehetnek ideiglenesek vagy állandóak; 

 • Szükséges cookies – lehetővé teszik a weboldalon történő navigációt és az alapvető funkciók használatát, semmilyen módon nem azonosítják Önt és személyes adatait;
 • Teljesítmény cookies – a webes felület használatának elemzésére szolgál (látogatások száma, a webes felületen töltött idő stb.); a cookies által nyert adatok névtelenek;

2. harmadik féltől származó cookies fájlok  - ezek a cookie-k egy másik domainhez vannak rendelve, nem a mi weboldalunk domainje, még akkor is, ha Ön a weboldalunkon van; ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük weboldalunkat és személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek; ezek funkcionális cookies, valamint célzott és hirdetési cookies;

 • Funkcionális cookies – a tartalom személyre szabására szolgálnak a bejelentkezési adatok, a földrajzi helymeghatározás stb. Emlékezésével személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához vezethetnek;  
 • Célzott és hirdetési cookies - Célzott hirdetéseket jelenít meg webhelyeken és azokon kívül. Rajtuk keresztül személyes adatokat lehet gyűjteni és feldolgozni. Információt oszthatunk meg arról, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat a közösségi hálózatokkal, a hirdetési és elemzési partnereinkkel.

∗ezeket a cookies fájlokat egyenlőre nem alkalmazzuk

6.5 A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookies fájlokat. Az internetes böngészők általában cookies kezelést tartalmaznak. A böngésző beállításainak köszönhetően valószínűleg manuálisan törölheti, tilthatja vagy teljesen letilthatja az egyes cookies fájlok használatát. A böngészőkről és a cookies fájlok beállításainak megadásáról a következő linkeken talál információkat:

Ha nem engedélyezi a cookies fájlok használatát, előfordulhat, hogy egyes funkciók és oldalak nem úgy működnek, ahogy kellene.

6.6 A tartalom és a reklám személyre szabásához, a közösségi média funkcióinak biztosításához és a weboldal forgalmának elemzéséhez cookies fájlokat használunk. Információt osztunk meg arról, hogyan használja weboldalunkat a közösségi média, a reklám és az elemzés partnereivel. A weboldal használatával elfogadja a következő szolgáltatások összekapcsolását:

 • Google – weboldalunk a Google Analytics használja vagy a Google, Inc által nyújtott egyéb szolgáltatásokat
 • Facebook

6.7 Annak érdekében, hogy célzott reklámot jelenítsen meg más webhelyek hirdetési és közösségi hálózataiban, információkat továbbítunk az Ön webes viselkedéséről ezeknek a hirdetési és közösségi hálózatoknak; azonosító adatait azonban nem adjuk át nekik.  

7. Információk és kérdések

1 Az érintett személy, akinek kérdései vagy kérései vannak a személyes adatok társaság általi feldolgozásával vagy az ezen információval kapcsolatos kétértelműségekkel kapcsolatban, felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben: shop@eva-s.eu vagy írásban: SYNKRONIZED sro, Rumunská 27, 120 00 Prague 2.

2 Az érintett személy a törvényben előírt 30 napon belül választ kap. Minden kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmet küldő személy személyazonosságának egyértelmű ellenőrzését (pl. Hivatalosan ellenőrzött aláírással) annak igazolására, hogy a kért adatok valóban az érintett személyre vonatkoznak. Abban az esetben, ha nem tudja egyértelműen igazolni a kérdését, személyes találkozóra lesz szükség, ahol ellenőrzik a kérdező személyazonosságát, és átadják a kérdéseire adott válaszokat.

8. Záró rendelkezések

8.1 Az online megrendelőlapról történő megrendelés elküldésével az érintett megerősíti, hogy ismeri a személyes adatvédelmi politika feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja. 

8.2 Az érintett elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy bejelöli a beleegyezést az online űrlapon. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi irányelv feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.

8.3 Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi irányelvek új verzióját közzéteszi a weboldalán, és egyidejűleg elküldi ezen feltételek új verzióját az érintett által megadott e-mail címre.

Ezek a feltételek 2018. május 25-én léptek hatályba.