§ REKLAMÁCIE 

Náš reklamačný poriadok

Zákazník má možnosť využiť lehotu na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady predanej veci, a to v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté vady tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. 


Odporúčaný spôsob ako správne postupovať pri reklamácii

  • Kontaktujte náš zákaznícky servis najlepšie e-mailom.
  • Vyplnte reklamačný list

STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ LIST PDF >

STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ LIST XLS >

  • Tovar starostlivo zabaľte a zašlite so všetkým dodaným príslušenstvom spolu s reklamačným listom alebo iným sprievodným listom, ktorý bude obsahovať informácie potrebné na vybavenie reklamácie (Vaše kontaktné údaje, opis vady tovaru, číslo predajného dokladu).

Adresa pre zaslanie alebo odovzdanie tovaru:

SYNKRONIZED s.r.o. 
Rumunská 27            
Praha 2 - Vinohrady  
120 00  
Česká republika

Pokiaľ k nám idete osobne, vchod je z predajne Express Service na rohu ulíc Londýnska a Rumunská. Po schodoch dole v polosuteréne. Hneď vedľa vinárne Priatelia Wine Friends.

Pobočka Zásielkovně pre zaslanie tovaru:

Pokiaľ využívate aplikáciu Zásielkovni #Medzi namimôžete nám tovar zaslať na pobočku:

Antikvariát vinohradská
Rumunská 28
120 00
Identifikátor pobočky: 5562

Jméno: Evas Shop
E-mail: shop@eva-s.eu
Telefon: 904 989 466


Vybavenie reklamácie

Reklamácia bude vybavená v najkratšej možnej dobe , najdlhšie však v zákonnej 30 - dňovej lehote. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru.


Kto znáša náklady (poštovné) spojené s reklamáciou

V rámci reklamácie hradí náklady na poštovné Kupujúci. V prípade uznanej reklamácie, sú účelne vynaložené náklady na uplatnenie reklamácie (poštovné) preplatené Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.


Potrebujete poradiť?

Kontaktujte našu zákaznícku linku e-mailom alebo telefonicky

 +421 904 989 466 | Po-Pia - 9-17hod
  shop@eva-s.eu


Zásielky odoslané na dobierku neprijímame.

Za tovar zaslaný na inú adresu neručíme.

Baľte prosím zásielky starostlivo. Nenesieme zodpovednosť za škody na tovare vzniknuté v priebehu prepravy spôsobené nedostatočným alebo nevhodným zabalením.